Şubat 2015

82%

Kastamonu’da doğdu. Ancak ailesinin 50’li yılların sonlarında İstanbul’a yerleşme kararı ile birlikte İstanbul’da yaşamaya başladılar. Bir Fransız okulu olan Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Sonra Paris’te eğitim gördü. 1980 senesinde Paris’ten İstanbul’a ailesinin yanına döndü ve evlendi. Henüz 25 yaşındaydı. Babasının karşısına dikildi ve “Ben Kastamonu’ya gitmek istiyorum” dedi. Bugünkü söyleşimizde