Temmuz 2011

İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell Siyasal İdealler kitabının ilk cümlesinde şöyle der; “Karanlık çağlarda insanların duru bir inançla güçlü nedenlere dayanan bir umuda ve bunun sonucu olarak da güçlükleri önemsemeyen sabırlı bir cesarete gereksinimleri vardı.“ Her çağın kendi dinamikleri kendi içinde karanlığını ve aydınlığını yaratırken, yaşadığı ortama göre insanlar