İsmail Mahir Efendi (1869-1916)

Köy Enstitüleri’nin fikir babası, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun öncüsü, Daruleytam’ın kurucusu, 1912 Osmanlı Meclis-i Mebusan Kastamonu milletvekili, eğitimci, aydın; davası uğrunda şehit düşmüş bir devrimci